SL-Dækket

SL-Dækket er det sidste nye indenfor letvægtselementer. Med et SL-dæk får man rigtig mange fordele, bl.a. vægt på 321 kg./m2, op til 75% længere spænd med indspænding og 4 timers brandmodstand.

Præsentationsvideo 'Fordelene ved SL-dæk på 160 sekunder':

Bæreevnetabeller
Tabel på SL-Dæk SL22 (link)
Tabel på SL-Dæk SL27 (link)

SL-dækket produceres i et samarbejde mellem Abeo A/S, Perstrup Beton Industri A/S og ØSB A/S.

Se en video omkring montagen på INNOVEST (link)

Abeo har udført en omfattende brand-test på SL-DÆKKET (link)

Datablad (link til Abeo)

In situ-løsninger fra betonfabrikken (link) - artikel fra BYG•TEK, nr. 3, 15/3-14

Se indslaget om SL-Dæk <--klik på teksten!! - vist på TV2 Østjylland d. 17/11-2013 

Læs mere her (link) - artikel i Building Supply d. 19/11-2013

Indspænding
SL-Dækket åbner op for en række konstruktionsmæssige optimeringer, der gør det muligt at spare penge i både konstruktionsdesignet og i selve opførelsen. En af disse unikke fordele er muligheden for at indspænde SL-Dæk over bærende vægge eller bjælker. Ved at spænde flere dæk sammen, opnår vi langt bedre egenfrekvenser, bedre bæreevne og mindre nedbøjning, end der tidligere har været muligt. Ved at bruge en dobbeltsidet indspænding kan vi opnå spænd, der er op til 75 % længere end ved en simpel understøtning. Indspændingen udføres ved, at entreprenøren, efter oplægning af elementerne, placerer en slap armering i renderne i toppen af dækkene. Derefter udstøbes renderne på samme måde samtidig med fugerne.

Med en standard last på 4 kN/m2 vil de typiske spændvidder for et SL22-Dæk være:

Simpelt understøttet: 8 meter
Indspændt i 1 side: 11 meter
Indspændt i 2 sider: 14 meter

For dimensionerne 270 mm og 320 mm er det muligt at opnå endnu længere spænd.

Lav vægt
SL-Dækket kombinerer styrken fra forspændt beton med den lave vægt fra letbeton, hvilket gør det muligt at konstruere en letvægtskonstruktion, som kan håndtere tunge belastninger og lange spænd. Til et typisk 10 meters spænd, skal der ved simpel understøtning bruges et 270 mm dæk, hvor et blot 220 mm SL-Dæk kan klare samme belastning hvis der indspændes.

Forbedret lydisolering
Med indførelsen af det nye bygningsreglement fra 2010 er kravene til lydgennemgangen mellem etager skærpet markant. SL-Dækket er designet efter de nye lydkrav, hvilket betyder, at vi med et SL-Dæk på kun 350 kg/m2 vil være i stand til at opfylde de nye lydkrav langt mere effektivt end tidligere muligt. Ifølge de nye SBI-anvisninger fra 2011 skal en traditionel dækkonstruktion veje minimum 440 kg/m2, hvor 220 mm SL-Dækket altså kan opfylde de samme krav med en fladevægt på kun 350 kg/m2.

Et 220 mm SL-Dæks lydisolering er i test blevet målt til følgende:

Luftlydsisolering: 56 dB
Trinlydsisolering: 79 dB

Årsagen til SL-Dækkets gode lydegenskaber er dets elementdesign, hvor den almindelige beton udgør en serie af buer over de lette betonblokke. Da en bue er stivere end en lige flade, bliver egenfrekvenserne højere, hvilket er fordelagtigt, da de sværeste frekvenser at lydisolere for ligger i den lave ende af spektrummet. Derudover har den almindelige beton og den lette beton forskellige egenfrekvenser, som gør, at materialerne svinger dårligt sammen, og dette giver en intern dæmpning af energien i lyden.

4 timers brandbeskyttelse
Ligegyldigt om du er entreprenør, arkitekt eller ingeniør – og hvis du leder efter et dækelement med en høj brandmodstandsevne – så er SL-Dækket det bedste på markedet!

Pga. det optimale design af dækket, hvor armeringen er beskyttet af en underside af letbeton, kan SL-Dækket leve op til 4 timers standard-brand uden yderligere brandbeskyttelsestiltag.

Den høje brandmodstandsevnen er dokumenteret ved brandtest på DBI.

Brandsikkerhed er i stigende grad blevet vigtigt for bærende konstruktioner pga. anvendelsen af lav-energi vinduer, der ikke går i stykker ved brand, højt forbrug af isolering i facaderne, letbeton-vægge og trinlydsisolerede dæk. Dette betyder nemlig, at branden bliver meget varm, hvilket giver anledning til lang tids eksponering og stor skade på konstruktionen. Den skadelige effekt på betonkonstruktionen af en brand i en almindelig moderne bygning er pga. disse årsager minimum blevet lig med et 120 minutters brandkrav, hvor et krav om 60 min normalt var mere end nok, før energibesparende vinduer blev udbredte.

Udkragning
Udkragning op til 4 meter er muligt med et 220 mm SL-Dæk. Dette giver arkitekter større frihed til at skabe glasfacader uden søjler og bjælker. Med udkragede SL-Dæk kan også anvendes facader med krumme former, da SL-Dækket kan leveres med afrundede ender. Udkragning kan også anvendes til f.eks. etablering af svalegange, altaner og balkoner, hvorved anvendelsen af bjælker i mange tilfælde kan undgås.

SL-Dæk til udkragning bliver leveret med fortannede armeringsrender i oversiden. Ilægning af armering samt udstøbning af renderne sker samtidig med udstøbning af fugerne mellem dækkene.

Fleksible løsninger
En af SL-Dækkets helt store fordele er dets store grad af fleksibilitet, hvilket gør det muligt nemt at tilpasse det til det enkelte projekt. Det gælder lige fra udsparinger, gennemføringer og skrå afskæringer til bladsamlinger, indstøbningsdele m.m.

Et miljøvenligt dæk
CO2-udslippet fra driften af bygninger udgør ca. 40 % af verdens samlede CO2-udslip, hvorfor der historisk set været stor fokus på at reducere dette tal gennem mere energieffektiv ventilation, bedre isolering m.m.
Udviklingen inden for området har også betydet, at CO2-udslippet fra driften af nyopførte byggerier er blevet kraftigt reduceret - i nogle tilfælde helt ned til nul, mens det i passiv- og plusenergihuse er decideret negativt.
Med SL-Dækkets mange fordele har det været muligt at optimere dækkonstruktionen således, at den samlede miljøbelastning også er væsentlig mindre i opførelsesfasen.